keyvisualAna sayfa, Starseite
Wir über uns
Projekt BePart
Çalışmaları/Videolar
Nostalji/Resimler
Vorstand / Yönetim
Satzung/MitgliedsA.
Kontakt / Impressum
Gästebuch
Sponsorlar


Sayfamıza hoşgeldiniz

Teberler Kültür ve Eğitim Merkezi Frankfurt e.V.       
Teberler Kultur und Bildungszentrum Frankfurt e.V.

 

>>  Siehe unten für deutsche Version:

 

Derneğimizin amacı :

Teberin geleceği açısından yapılacak sosyal,kültürel ve ibadet olarak bir sürü faaliyetleri var.

Derneğimiz tüm insanların,ulusların barış ve kardeşlik içinde yaşamalarını savunur.

Birlik ve beraberliğimizi dostluk, kardeşlik ve hoşgörü içinde olabilmesini sağlamak,

Teberlerin sosyal ve kültürel alanda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak.

Kendi öz kültürlerini ve kimliklerini koruyarak bulundukları ülke halkları ile kaynaşmasını sağlamak.

Anadolu Alevi – Bektaşi inanci kültürü ve öğretisi doğrultusunda Laik, Demokratik, Cumhuriyetçi, Çağdaş değer ve düşüncelerde yetişmelerini sağlamak.

 

Derneğimizin kuruluşu :

Bugün Frankfurt ve çevresinde 750 – 800 haneye ulaşan „ teberlerin “dağınık , düzensiz yaşamaları, kimlik ve inançlarından uzaklaşmalarının gözle görülür hale gelmesinden dolayı bir çatı altında toplanma ihtiyacı hissedilmiştir.

Uzun bir çalışmanın ardından tüm „ teberlerin “ kendi yerim diyebileceği sahip çıkacağı birlik beraberliğini sevgi,saygı ve hoşgörü içinde pekiştireceği bir derneği kuruldu.

08.12.2008 günü kurulan derneğimiz „ TEBERLER KÜLTÜR VE EĞITIM MERKEZI FRANKFURT“ adını aldı.

Şunu rahatlıkla söyleyeliriz ki derneğimiz hepimizin ortak çabalarının bir ürünüdür.

  

 

  

Üye sayısı ve kaynağı :

Çalışmalarını „Eline, Beline, Diline“sahip ol ilkesi içinde yürüten derneğimizin üye sayısı 250 kişiyi aşmıstır.

Frankfurt ve çevresinde 750 – 800 ailenin yaşadığı düşünüldüğün de üye sayımızın yeterli çoğunluga hitap etmediği görülmektedir,

Derneğimiz üye sayısını artırma amaçlı alternatifler üretiyor.

Alevi hareketi yüz yıllardan beri kendi kendini yöneten ve imkanlarını kendi yaratan bir harekettir. Bu nedenle üye aidatları ve bağışlar birliğimizin can damarıdır.

Alevi dernekleri ve sosyal, kültürel faaliyet yürüten dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, fikir alışverişinde bulunmak derneğimizin idaellerindendir.

 

Dernek lokali : Berkersheimer Weg 6

                            60433    Frankfurt / Main

 

 

 

Deutsche Version:

 

 

 

DIE GRÜNDUNG UND ZIELE UNSERES VEREINS 

Die Hintergründe und die Gründung des Vereins:
 

 

Die Beweggründe zur Gründung eines Vereins basierten auf der Idee, die Volksgruppe Teberler, die ein wichtiger Bestandteil der anatolischen Mosaiken ist, deren Angehörige in Frankfurt und Umgebung zerstreut leben, zusammenzubringen und unter einem Dach zusammenzuschließen.

Die Teberler brauchen einen Ort, an dem sie ihre sozialen und kulturellen Aktivitäten und Bräuche gestalten und pflegen und ihre Andacht verrichten können.

Nach einer langen Vorarbeit wurde am 08.12.2008 der Verein unter dem Namen „TEBERLER KULTUR UND BILDUNGSZENTRUM FRANKFURT“ gegründet, in dem sich alle Angehörigen der anatolischen Volksgruppe Teberler zusammenfinden und in Freundschaft, Respekt und Toleranz aneinander begegnen.

Der Verein wurde von den Mitgliedern gegründet, die unter dem Link „Gründungsmitglieder“ aufgeführt sind. Wir sind stolz auf unsere Arbeit, die darauf abzielt, die Abdal-Turkmenen aus Anatolien (Teberler) in Europa bekannt zu machen und dafür einzutreten, dass sie ihren richtigen Platz in der Geschichte einnehmen.

 

Die Anzahl unserer Mitglieder hat bereits die Zahl 250 überschritten.

 

Die Ziele unseres Vereins:

  • Unser Verein tritt für ein friedliches und geschwisterliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher sozialen, kulturellen und ethnischen Herkunft ein

  • Der Verein trägt dafür Sorge, dass unsere Gemeinschaft und Zusammenkunft in einer Atmosphäre der Freundschaft und Geschwisterlichkeit stattfindet

  • Der Verein setzt sich für die sozialen und kulturellen Interessen und Bedürfnisse von Teberler ein

  • Der Verein trägt dafür Sorge, dass die Teberler unter Wahrung ihrer kulturellen Identität sich in die Gesellschaft integrieren, in der sie leben

  • Der Verein strebt an, eine Atmosphäre zu schaffen, in der gemäß der Lehre des anatolischen Alevismus und Bektaschismus laizistische, demokratische, moderne und zeitgenössische Werte und Gedankengut gefördert und gelebt werden

Unser Verein handelt und lebt vor nach der alevitischen Lehre „Beherrsche deine Hände, deine Lende und deine Zunge“


 

 

Wenn Sie unsere Ziele unterstützen möchten, würden wir uns über Ihre Mitarbeit freuen. Selbstverständlich freuen wir uns auch über eine kleine Spende:

Frankfurter Volksbank, Konto-Nr.: 630 098 56 19, BLZ : 501 900 00

 


 

 

 

Top
Teberler Kültür ve Eğitim Merkezi Frankfurt | teberler@gmx.de